Hoveddel Side topp

Dag 2: Torsdag 24. oktober

Rekkefølgen på foredragene er ikke endelig bestemt

Bedriftsmarkedet – 5G, fiber og nye tjenester

I første fase vil 5G-operatørene i Norge rette mye oppmerksomhet mot bedrifts- og offentlig marked. Allerede er havbruk, autonome skip, entreprenørbransjen og helsesektoren med i piloter. Dette indikerer økt konkurranse i B2B-markedet. Samtidig skaper kobbersaneringen store utfordringer for mange bedrifter. Hvilken posisjon tar kraftbransjen i 5G og AI. Kraftbransjen er alt implisert i droneprosjekter og har betydelige lukkede mobilnett i drift. Får vi tettere samarbeid mellom systemintegratorer og fiberselskapene?

Kl. 09.30

Erik Korvald – CEO i BKK Digitek

BKK som kundens partner i fremtidens digitale energi og infrastruktursystem

BKKs ambisjon er å være Vestlandets største og fortrukne partner av digitalinfrastruktur til det profesjonelle markedet. Ny teknologi utfordrer den etablerte forretningsmodellen. Hvilket handlingsrom finnes for regionale fiberaktører og hva blir sentrale suksessfaktorer for å lykkes med nye verditilbud til et marked som møter konkurranse fra mange aktører?

Kl. 09.55

Krister Hoaas – Samfunnskontakt i Lerøy

Sensorlaks og digital torsk

Hvordan legge til rette for bærekraftige løsninger i hele verdikjeden gjennom ansvarlighet, innovasjon, teknologiutvikling og fremtidsrettede arbeidsplasser? Lerøy Seafood Group har ambisjoner om å være i front av den teknologiske utviklingen og vil presentere hvordan konsernet har implementert og planlegger implementering av grønne energi- og infrastrukturløsninger.

Kl. 10.20

Finn Terje Schøyen – CEO Managing Partner i Analysys Mason

Vil 5G ta over alt sammen?

Kl. 10.45

Intervju med Kenneth Fredriksen  Executive Vice President, Huawei CEE/Nordic Region

Kenneth Fredriksen har ca 20 års erfaring i telekombransjen og har sittet i internasjonale lederstillinger i bl.a Siemens AG før han kom til Huawei 2012. Etter flere år som eneste ikke kinesiske landsjef og administrerende direktør i Huawei Sverige ble han nylig utnevnt til nestleder for Huaweis europeiske regionkontor, med et spesielt ansvar for Norden og Baltikum.

Kl. 11.00

Robert Olsen – Key Account Manager i nLogic
Hans Kristian Eiken – Systems Engineer i Juniper Networks

Automatisering av WAN - LAN - Wi-Fi

Kl. 11.25

Jørn Slåtten – formann i Fiberforening.no

Fiberforening 2.0

Styreformann i Fiberforening.no Jørn Slåtten presenterer  revidert  strategi for foreningens virke i Norge.  Foreningen får en tydeligere rolle og nytteverdi som skal påvirke fibernett-eiere, men også leverandører fra hele verdikjeden. Siviløkonomen Jørn Slåtten er en lidenskapelig marketing og fiberentusiast som har vært markedsdirektør i Broadnet og startet og ledet flere marketingselskaper i Norge. I dag leder han Ludens Rådgivning, et datterselskap av i kommunikasjons og teknologiselskapet Ludensgruppen ved siden av rollen som styreformann i Fiberforeningen.

Kl. 11.35

Kl. 11.50

Intervju med Eirik Gundegjerde – Direktør strategiske prosjekter i Lyse

 

Kl. 12.05

Intervju med Ove Fredheim Bedriftsmarkedsdirektør i Telenor Norge 
                            
Bjørn Amundsen -
Dekningsdirektør i Telenor Norge

Ove er leder for Telenors bedrifstmarked og som sådan også medansvarlig for mye av første fase i 5G-satsingen. Ove Fredheim har vært ansatt i Telenor siden 1992. Han har hatt en rekke lederstillinger innenfor produkt og marked i forskjellige Telenor selskaper, blant annet som administrerende direktør for Telenor Ungarn og Telenor Serbia og Montenegro.

Kl. 12.25

Intervju med Abraham Foss – Administrerende direktør i Telia Norge

Abraham er administrerende direktør for Telia Norge og som sådan også leder for bredbåndsleverandøren Get. Han sitter også i konsernledelsen i Telia. Før Foss kom til Telia jobbet han i mange år som blant annet leder for Telenors bedriftsmarkedsdivisjon.

Kl. 12.45

Intervju med Peter Stig Andersen - Director Digital Services i GlobalConnect

 

Kl. 13.00

Paneldebatt

Kl. 13.30

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn