Hoveddel Side topp

Dag 1: Onsdag 23. oktober

Konferansier for dagen er Erik Hanøy.

Erik Hanøy er en morsom og engasjerende foredragsholder med lang erfaring fra scener over hele Norge, og han har 25 års erfaring fra media som programleder for Radio 1 og NRK Hordaland. Han var fast skribent for Bergens Tidende i 2015-16, der han moret leserne med sine skråblikk på livet. Hanøy kommenterer nå fotball for Eurosport Norge.  Hanøy er også mye brukt som konferansier og speaker på konferanser og idrettsarrangementer. I Bergen er han kjent for sitt smittende engasjement og sin munnrappe stil.

Rekkefølgen på foredragene kan endres.

Fibermarkedet mot slutten. Utfordringer før og etter 2023.

Hva gjør eierne av fiberselskapene med at markedet via kobbersaneringen får et kortere, men på kort sikt større marked? Telenor øker sine fiberinvesteringer kraftig. Må de som vil ta en posisjon, øke sine bevilgninger de nærmeste 3-4 årene? Og hva skjer så? Betyr Telenors kobberdeadline 1/1/2023 at alle fiberoperatører må forsere sin utbygging? Er det bare justeringsmarked igjen etter 2023.

Kl. 10.00

Jannicke Hilland - konsernsjef i BKK

Lønnsom vekst og posisjonering for nye muligheter

BKK har ambisjoner om å være den ledende drivkraften på energi, elektrifisering og infrastruktur gjennom å utvikle bærekraftige løsninger for samfunnet. For å levere på de store trendene er det avgjørende å utforske mulighetene for nye allianser og samordning slik at man kan sikre lønnsom vekst.

Kl. 10.25

Arne Joramo – redaktør i Telecom Revy
Erik Villum – direktør i Alpha Corporate Finance

Dyr fiber eller billig mobil – er det spørsmålet?

Arne Joramo er redaktør for Telecom Revy og har også stått i spissen for telekonferanser for den norske telebransjen i 20 år. Sammen med Erik Villum m.fl. i Alpha Corporate Finance utarbeider han årlig en analyse av bredbåndsmarkedet. Noen av hovedkonklusjonene legger de fram på konferansen. Joramo er også leder i programkomiteen for Telecom World.

Kl. 10.40

Arne Quist Christensen  – moderniseringsdirektør i Telenor

Fremtidens bredbånd

 

Kl. 11.15

Jørn Hodne – CTO i Bergen Fiber

Wi-Fi 6 et bedre alternativ enn 5G

Kl. 11.40

Kl. 11.55

Jan Heggheim - fylkesdirektør for næring og kultur i Sogn og Fjordane

Der evnen er minst, er viljen kanskje størst?

Kl. 12.20

Olav Linga – konsernsjef i Haugaland Kraft

Fiber - fremtidens gull

Olav er konsernsjef i Haugaland Kraft og styreleder i Haugaland Kraft Fiber som med partnere har 40 000 fiberkunder. Han har gått i spissen for en storstilt bredbåndsatsingen og initiert en langtidsplan for bredbåndsinvesteringer på en milliard kroner over 10 år.

Kl. 12.45

Anne Berit Rørlien – administrerende direktør i Viken Fiber

Viken Fiber er landets største fiberselskap og største Altibox-partner. Anne Berit har arbeidet i fibermarkedet lenge og var i sin tid en pioneer med å få fiber til Drammen der også nå hovedkontoret ligger. 

Kl. 13.10

Tronn Skjerstad – professor ll ved UiO
Torbjørn Aamodt – leder for Consumer Home i Get
Thomas Skjelbred - Adm. dir i Altibox

Duell om partnermodellen

Tronn har spesialkompetanse i utvikling og implementering av konkurransestrategi i det nordiske tele-, media- og IT-markedet. Han har blant annet operativ erfaring fra kjøp og salg av markedsrettigheter for tv og reklame, gjennomføring av fusjoner og oppkjøp og utvikling av forretningsmodeller også for bredbåndsselskaper.  Han er Associate Professor ved NTNU industriell økonomi, har en doktorgrad i strategi fra NTNU og er siviløkonom fra NHH.

Torbjørn er «head of consumer home» i Get og dermed hovedansvarlig for Gets bredbånd og TV-virksomhet. Tidligere var han produktdirektør i Get og har også en fortid i Accenture. Han er økonomiutdannet ved BI.

Thomas kom fra stillingen som teknisk direktør i Altibox, og har lang erfaring fra de mest konkurranseutsatte telecom-markedene globalt.

Kl. 13.40

Svein Andorf Olsen – dir. strategi og forretningsutvikling Eltel Networks

«Securing the lifelines of modern society” utvikling av den fremtidige entreprenør

Kl. 14.00

Det stygge dyret på internett – hvem kan stoppe det?

Hvordan stanse falske nyheter, hatmeldinger og trusler? Bør alle kommentarer ID-indentifiseres? Er det mulig å innføre kontroll uten å ramme ytringsfriheten eller ramme personvernet? Hvem tar ansvaret? Lovgiverne – domstolene – teleoperatørene – de sosiale mediene selv? Teleoperatørene lever dels av den trafikkveksten sosiale medier skaper, men Internett har også en bakside. Er uhumskheten en trussel mot nettrafikken?

Kl. 15.00

Torgeir Waterhouse – direktør Internett i IKT Norge

Nettkriminalitet øker - finnes det effektiv motgift?

Torgeir har siden februar 2010 vært direktør for internett og nye medier i IKT-Norge, hvor han ble ansatt i 2008. Han studerte ved Høgskolen i Telemark 1993-96 etter å ha studert billedmediekunnskap ved NTNU i 1993. Waterhouse har markert seg sterkt både i offentlige utredninger og i offentlig debatt som mye brukt kommentator i presse, radio og TV. Han er sterkt engasjert i internetts frie utvikling.

Kl. 15.25

Axel Tidemann – seniorforsker i Telenor Research

2019 - AI og fake news: status og veien videre

Axel Tidemann har en doktorgrad i kunstig intelligens fra NTNU (2009). Der skrev han om hvordan kunstig intelligens kan brukes til å imitere menneskelige trommeslagere. Siden har han jobbet som forsker på SINTEF Fiskeri og Havbruk og NTNU (tilknyttet SmartGrid-satsningen). For tiden jobber han som forsker ved Telenor Research, hvor han jobber med forståelse av bilder, tekst, sekvenser og kunde-oppførsel. Han jobber da primært med veiledet læring og forsterket læring. 

Kl. 15.50

Gard Steiro - ansvarlig redaktør og adm. direktør i VG

Gard Steiro er en norsk journalist og redaktør. Steiro har siden 2017 vært ansvarlig redaktør og administrerende direktør i VG. Steiro var journalist i Askøyværingen og Bergensavisen, og senere journalist, nyhetsleder og nyhetsredaktør i Bergens Tidende.

Kl. 16.15

Kl. 16.25

Janne Elvelid – Public Policy Manager at Facebook

Slik bekjemper Facebook hatkriminalitet på nettet

Han har tidligere jobbet for EU-kommisjonen i DG Connect, og i det svenske næringsdepartementet med den nasjonale digitala agendaen.

Kl. 16.50

Marianne Berg - Etterforsker i seksjon for seksuallovbrudd på Kripos
Stian Riple          - Etterforsker i Internet Crimes Agains Children i Oslo Politidistrikt

Internettrelaterte overgrep mot barn - tilstand, nåværende og fremtidige utfordringer

Marianne Berg ved seksjon for seksuallovbrudd hos Kripos og Stian Riple ved Internet Crimes Against Children i Oslo politidistrikt sitter i senter av politiets bekjempelse av internettrelaterte overgrep mot barn. De tidligere Dark Room-etterforskerne gir deg et innblikk i samfunnets skyggeside - med fokus på samfunnets og politiets nåværende og fremtidige utfordringer.

Kl. 17.15

Paneldebatt

Kl. 20.00

Vordrink, middag og underholdning på hotellet

Underholdning av singer/songwriter Josefin Winther
Kåring av "Brede Bånd 2019" – beste lokale/regionale bredbåndsoperatør 2018/2019

Søkeresultater

Sidebunn