Hoveddel Side topp

Asle Kjetil Bratteli

VP, Team Manager, Gartner

Gartner trends and the energy sector

Asle Kjetil Bratteli is responsible for the Gartner Executive Partner services in Norway, Finland & Iceland. He will bring the perspective of Gartner on the top 10 strategic technology trends for 2019 with special attention to Oil & Gas.

Klaus Mohn

Professor i petroleumsøkonomi, Universitetet i Stavanger

Klimarisiko og oljeutvinning: Tilpassing og respons i marknad og næring

Olje- og gassnæringa i Noreg står overfor to hovudutfordringar. Den eine er knappleik på ressursar og funn til nye feltprosjekt. Den andre er klimautfordringa, med utsikter til politikk som tek sikte på å dempe utviklinga i oljetterspurnad og oljepris. Den fysiske risikoen rundt klimaendringane er mindre viktig for olje- og gassnæringa enn den politiske responsen, eller overgangsrisikoen. Etter ei gjennomgang av potensielle verknadar på oljeetterspurnad og oljepris, tek presentasjonen for seg prinsipp og metodar for måling, kartlegging og styring av klimarelatert risiko for næringslivet generelt, med spesiell vekt på respons og tilpassing blant oljeselskapa.

Tatjana Bergsland og Emil Andersen

Medical director / IT Business Analyst, ConocoPhillips

Historien om telemedisin i ConocoPhillips (COPNO)

Helseavdelingen offshore i COPNO har alltid vært avhengig av optimal kommunikasjon mellom sykepleier og vaktlege. I starten hadde vi bare telefon. Dette har endret seg radikalt gjennom bruk av digitalisering samt innføring av nytt og bedre medisinskteknisk utstyr (MTU). Vi har også deltatt i et telemedisin-prosjekt i samarbeid med sentrale aktører i helsenorge.

Tatjana var øre-nese-hals-spesialist og avdelingssjef ved ØNH avdeling Universitetssykehuset i Stavanger før hun for 10 år siden ble ansatt som medical director Europe i ConocoPhillips. Der var hun ansvarlig for etablering av telemedisinløsninger i selskapet og videreutviklingen av dette.

Emil Andersen har jobbet i ConocoPhillips i +30 år med forskjellig oppgaver innenfor IT, som f.eks. programmering og prosjektledelse. De siste 5 årene somblant annet IT-ansvarlig for anskaffelse og igangsetting av telemedisinsystemer internt i bedriften.

Arif Shafique og Terje Aas

Co-Founder & CEO, Dolittle /Intelligent Cloud Lead, Microsoft Norway

Norway's next chapter: "Et Digitalt Lykkeland"

Join us and understand the meaning of Microsoft’s datacenter strategy in Norway and how this affects the oil- and energy sector. Accompanying Microsoft is the partner Dolittle, who explain and showcase end-to-end strategies on how to use digital twins with technology like IoT, IoT Edge, Machine learning in Cloud to solve amongst other maritime problems.

Olav Espedal

Corporate Security Manager, Jakob Hatteland Solutions AS

En ekte hackerhistorie fra Vestlandet

En ung mann fra Vestlandet stjal informasjon fra en rekke datamaskiner ved å benytte «social engineering » kombinert med tekniske kunnskaper. Han ble dømt til flere års fengsel og soner fremdeles dom i Norge.
Olav Espedal forteller på en folkelig måte hvordan innbruddene ble utført og om det er mulig å beskytte seg mot slike trusler.

Olav Espedal er tidligere politimann med lang erfaring fra etterforskning av datakrimsaker. Han har jobbet ved datakrimavdelingen på Kripos og i Sør-Vest politidistrikt. Espedal jobber nå med informasjonssikkerhet i teknologikonsernet HATTELAND utenfor Haugesund som tilbyr høysikrede IT-løsninger.

Matt Groom og Tore Lie

Business Unit Leader, Bouvet og Chief Product Officer, E-smart

Unlocking business potential using a modern digitalization platform

With a holistic digital platform in place your business will be well positioned to create solutions that deliver business value across your whole organisation. It will allow you to leverage the latest technologies such as big data analytics, artificial intelligence and visualisation. Join us for a live demonstration of how a standard modern digital platform can be used to unlock potential in your business.

For twenty years, Matt has been helping companies to implement and utilise innovative technologies. He has a deep passion for technology and how it can empower people and processes. Matt has been involved in implementing solutions for many large organisations including Equinor, NCR & Unilever.
For the past ten years Matt has been situated in Stavanger, advising the energy industry and implementing modern technologies based on standard digitalization platforms.

 

På Bouvets stand får du live demonstrasjon av komplett løsning for preventivt vedlikehold koblet opp mot droner og AI, og visualisert ved bruk av AR-teknologi.

Majda Petric

Data Scientist, CGI Emerging Technologies

BRAGE plattformen tar i bruk IoT, narrowband og dataanalyse for smartere og tryggere drift

Brage blir nå den første oljeplattformen i verden med full Narrowband-IoT-dekning, og utstyres med sensorer som skal måle alt fra luftkvalitet til støynivå. Samarbeidspartnerne Telia, Tampnet og CGI har gjort det mulig å kommunisere sømløst mellom Brage-plattformen og landbaserte operasjoner. IoT-teknologi, sensorer og analyseløsninger testes til ulike formål som kan bidra til kostnadsbesparelser, effektivitetsgevinster og bedre sikkerhet på sokkelen.

Foredraget er en gjennomgang av prosjektet og erfaringer så langt, og vi vil også se på hvilke muligheter teknologien åpner på andre områder.

Per Christian Hauge

Director Global Services, Tieto

Lessons Learned: Moving your production data to the cloud – looking beyond the hype

Over the last years Tieto has assisted several of the global supermajors (like Chevron) with migrating their production data to the cloud.

In this session we will focus on the real-life experiences of these processes.
-What were the actual benefits achieved?
-What happened to performance?
-What about integrations in the new infrastructure?
-What about security?

Ståle Myhre og Trygve Christiansen

VP Commercial, OKEA / Senior Program Manager, Cegal

How to become an asset operator in record time

Since its incorporation in 2015 OKEA has been an ambitious player on the Norwegian Continental Shelf. Recently, they demonstrated their ambitious mindset when they assumed operatorship of Draugen as part of a transaction of assets from A/S Norske Shell. The operatorship was transferred in less than six months from the agreement was signed 20 June 2018 to cut-over 30 November. In their presentation Ståle Myhre, VP Commercial in OKEA and Trygve Christiansen representing Cegal will explain how this was possible, and what ambitions OKEA have for their digital journey in this new chapter for OKEA as operator on the NCS.

Daniel Husand

Systems Engineer, Palo Alto Networks

Is the cloud secure now?

Organizations are rapidly adopting the cloud to keep pace with growing business demands. Despite continued adoption, though, cloud security remains a top concern. Most cloud security failures fall in the hands of the customer, and traditional network security tools don’t work in the cloud. Securing the cloud requires consistent, automated protection across multi-cloud deployments. Palo Alto Networks will walk you through what steps are needed to secure your cloud solutions moving forward

Arne Bratlie og Erfan Mohammadi

Global IT Manager, Scatec Solar / Head of Cloud Infrastructure, Intility

How to safeguard performance and security in a cloud-based infrastructure and geographically distributed presence? (engelsk)

From oil fields in the Middle East to solar plants in South America, Intility manages IT for end-users and business critical systems across 600 customers covering 1500 locations on 5 continents.
The digital landscape is increasingly influenced by the need for technological interactions and data flow across a geographically distributed presence. A characteristic for these environments is great distances between the processing resources and the sources of activity and data. This distance is a challenge for a traditional centralized cloud design in terms of latency, bandwidth and security.
In this session we will focus on how companies with a geographical distributed presence can leverage Edge Infrastructure and hybrid frameworks to achieve high levels of collaboration, security and global connectivity. Real-life examples from Scatec Solar’s recent global expansion of solar plants are presented.

Kine Johanne Årdal

Digitalization Manager, Pandion Energy

Ny teknologi i jakten på olje og gass

Pandion Energy har nylig igangsatt en digitaliseringssatsing for å trekke ut mer verdi av geologiske og geofysiske data gjennom bruk av nye digitale løsninger. Målet er å optimalisere arbeidsflyt, se nye trender og innovative muligheter i søket etter olje og gass på norsk sokkel. Kerogen Capital har valgt ut Pandion Energy som første pilot blant sine porteføljeselskap i utviklingen av en global digital plattform for olje og gass-data. Som en del av dette har Pandion Energy inngått et samarbeid med Computas og etablert et dedikert team med eksperter innen maskinlæring, data science og geofag.

Frode Strand og Kristin Bjerke

SVP IT, Kværner / Project manager, Sopra Steria

Machine learning applications for EPC project execution

Advances in machine learning combined with availability of dynamically scalable computing power has opened a range of new possible capabilities for EPC project execution. Using specific examples of design optimalisation, we review the use of various algorithms, discuss experiences from ongoing software development efforts in Kvaerner, ranging from algorithm effectiveness, through cloud services for parallel computing loads, to software development experiences. We also provide an outline of new areas of investigation for machine learning technologies.

Kristin Bjerke er engasjementsleder og prosjektleder fra Sopra Steria, i Kværners Digitaliseringsprogram. Kristin skal snakke om arbeidet Sopra Steria gjør for og sammen med Kværner, som en av deres digitaliseringspartnere. 

Pål Andre Låhne og Arnfinn Strand

Director Services, SecureLink Norway / European Cloud Specialist, Check Point Software Technologies

Hvordan sikrer du dine skyplattformer?

Hvordan bygger man en sikker hybrid sky, uten at dette går utover skalerbarheten, dynamikken og fleksibiliteten man får i en skyløsning?

Vi ser på den delte ansvarsmodellen i sky løsningene, samt sikkerhet som følger skyens dynamikk. Det vil bli demonstrasjoner av blant annet sikkerhetsorkestrering samt hvorfor man trenger den beste sikkerheten.

Marit Bjerkreim

Business Developer, Ragnarock geo

AI-verktøy for å forbedre arbeidsflyten til geologer og geofysikere

RagnaRock Geo forteller hvordan de utvikler AI-verktøy som legger til rette for at geologer og geofysikere kan analysere undergrunnsdata raskere og mer presist, slik at oljeselskaper kan finne mer olje. 

Marit Bjerkreim har bakgrunn fra Marin Teknikk og Entreprenørskap fra NTNU. Hun har erfaring med å jobbe med software både i store industriselskaper og i et eget oppstarsselskap.

Simen Malmin

Leder innovasjon / CTO, Veni

Når nye bruksmønstre møter gamle tankemønster

Mike Connors

Commercial Director, Dimension10

Hvorfor samarbeid rundt 3D-modeller i virtual reality er verdt investeringen

Da PCer ble tilgjengelig på arbeidsplassen var det mange som fremdeles foretrakk penn og papir. Da e-mailen ble tilgjengelig var det mange som fremdeles ville bruke fax. Nye arbeidsmetoder og verktøy kan være utfordrende å implementere, uansett hvor nyttige de måtte vise seg å være. Virtual reality (VR) er et slikt eksempel, da det inkluderer ny metodikk og nytt utstyr, og vil vise seg å bli en integrert del av arbeidshverdagen.

VR blir omtalt som den tredje “computing-plattformen” etter PCer og telefoner, og selv om VR er kommet lenger enn mobiltelefonen på 80-tallet spør mange seg fortsatt om VR er verdt investeringen. Det er så mange eksempler på fordelene VR gir, at det ikke lenger burde være et spørsmål. Det å kunne oppleve 3D-modeller sammen med partnere fremfor å se på dem på flate skjermer sparer både tid og reduserer antall misforståelser. Dimension10 vil vise deg hvordan.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn